HAVUZ TEMİZLİĞİ

Ekran Alıntısı.PNG

Havuz temizliği endüstride birçok sektörün ihtiyaç duyduğu bir hizmettir. Genelde isminden ötürü ilk intiba farklı olabiliyor. Fakat burada depolama birimi olarak kullanılan ve fabrika ya da işletmelerin mevcut atıklarının ya da ürünlerinin barındırıldığı bir alandan söz ediliyor. Depolama havuzları belirli bir süre sonra içerisinde barındırdığı malzemeden kalacak tortu ve artıklarla kapasitesini indirmeye başlar. Bu durum atık havuzları için çok daha hızlı ilerleyen bir süreçtir.

Çok sayıda arıtma tesisi aynı şekilde arıtma havuzları kullanır ve depolayacağı atıl maddeleri bu havuzlarda muhafaza eder. Fakat bu muhafazanın istenilen standartlarda olabilmesi için endüstriyel havuz temizliği periyodunu düzenli olarak uygulaması gerekir. Hem şirketler için hem de arıtma tesisleri için geçerli olan bu mevzuat çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bakanlığın verdiği onay çerçevesinde ise temizlik hizmetleri sunan şirketler endüstriyel havuzların temizlenmesi ve hijyeni için hummalı bir çalışmaya girişmiştir.

 

Eskiden insan gücünün çok daha önemli olduğu bu sektörde bazı alanlar devre dışında kalmış oluyordu. Keza boya havuzu temizliği ya da kimyasal atık havuzu temizliğinin insanlara zarar verebilme riskinin üzerine konuşmak gerekiyor. Ancak teknolojik gelişimler sektörel bazda bir atılımı beraberinde getirdi. Artık şirketler daha verimli vidanjörler ile temizleme ekipmanlarını bu standartlarda temin ediyorlar. Böylelikle insan sağlığını riske atmadan ve çevrenin etkilenmemesini sağlayarak havuz temizliği nasıl yapılır sorusuna yanıt verebiliyorlar.

 

Atık yağ havuzları özellikle içerdiği zararlı bileşenlerden ötürü yavaş yavaş havuzun dibine çöküp zamanla oluşan bir tortu bırakmaktadır. Bu tortunun yol bularak toprağa karışması, suya sızması ve doğayı tehdit eden nice farklı formu mevcut olabilir. Tüm bunları engellemek için atık havuzu temizliğini aksatmadan düzenli olarak yaptırmak durumundasınız.

 

Profesyonel havuz temizliği için başvurabileceğiniz şirketler atıl durumuna, miktarına, türüne ve havuzun büyüklüğüne bağlı olarak temizleme açısından gereken ekipman ve donanımı temin ederler. Bunun yanında bu işlemleri yapacak olan uzman ekibin dezenfektan olarak havuza ya da sonrasında depolanacak maddelere zarar vermeyecek türden seçilmesi bir diğer önemli husustur. Yapılacak temizliğin en iyi şartlarda olması için deneyimli firmaları tercih etmeniz gerçekten önemli bir hadise.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR